PODÍVEJTE SE NA ZEMI Z VESMÍRU 

avšak z jiného satelitu a ze vzdálenosti 35790 kilometrů

SOUPRAVA PRO PŘÍJEM 

METEOSAT-MSG 

  [ ZPĚT ]  

ÚVOD

Název geostacionární družice MGS (Meteosat Second Generation) vznikl ze zkratky pro meteorologický satelit (Meteosat), doplněný anglickou zkratkou označující, že se jedná o družici druhé generace (Second Generation). Navíc je vždy MGS doplněno pořadovým číslem. Alternativně se používá i označování ve spojené pouze s názvem Meteosat, např. Meteosat 8 (MSG –1) nebo Meteosat 9 (MSG –2). Celkem by měly obíhat kolem Země čtyři MSG, které by po 2020 měly nahradit Meteosaty třetí generace (MTG, Meteosat Third Generation). Provozovatelem meteorologických družic MSG je evropská organizace EUMETSAT (Europe"s Meteorological Satellite Organisation) se sídlem v německém Darmstadtu.

Satelit MSG má tvar válce o průměru 3,2 m a výšce 2,4 m a je stabilizována rotací 100 otoček za minutu . Nese na své palubě dva meteorologické přístroje: spektrofotometr SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager) a radiometr GERB (Geostationary Earth Radiation Budget) pro studium radiační rovnováhy Země.

                        


Vybavení pro příjem

Nový digitální systém ovšem vyžaduje zcela jiné vybavení, než jsme několik desítek let používali u řady satelitů Meteosat 1 - 7. Meteorologická data jsou nyní v zakódované formě distribuována systémem EUMETCast pomocí DVB-S přes komerční televizní družici HotBird 6. Další informace si nastudujte na webu ČHMÚ v Praze

Základní parametry satelitu HotBird-6:

Družice: HotBird 6 (13° východně)
Transpondér: TP117
Downlink: 10853,44 MHz (pásmo Ku)
Symbolová rychlost: 27500 kS/s
FEC: Auto
Polarizace: horizontální

Nejdůležitějším vybavením je PCI karta TechniSat Skystar2, či její externí provedení pro USB a dále samozřejmě parabola s LNB směrovaná na HotBird 6, který se nachází nad rovníkem na pozici 13° východně. Průměr ofsetové paraboly je doporučován alespoň 85 cm

Pro příjem datových služeb ze satelitu HotBird je potřeba nainstalovat venkovní parabolu na pevný držák - na zeď pomocí výložníku, na střešní stožár, atd. Na tomto místě je důležité připomenout dodržení zásad pro ochranu před úderem blesku, obzvláště při umístění na střechu! Satelit HotBird je umístěn ve výšce 36.000 km nad rovníkem na 13.0° východní délky, proto je nutné vystavit parabolu tak, aby měla nestíněný výhled na jih. Signál dopadá shora pod úhlem asi 30° vztaženo k zemskému povrchu. Eventuální překážka ve směru příchodu signálu musí být nižší než polovina vzdálenosti mezi parabolou a touto překážkou.

Pro vlastní nastavení je kromě vestavěné PCI karty TechniSat Skystar2 v PC (či externího provedení pro USB)  spojené koaxiálním kabelem s konvertorem (LNB) připevněným na parabole, nutný osobní počítač s nainstalovanám programem TELLICAS. Dále je vhodné mít kompas nebo alespoň znát jižní směr. Protože je při nastavování nezbytný přímý kontakt s počítačem  je vhodné počítač s monitorem umístit do blízkosti paraboly. Pokud to není možné, je nutná spolupráce dalšího člověka. Nejdříve nastavíme sklon paraboly vzhledem ke kolmici k zemskému povrchu, tzv. elevaci. Její hodnota je stejně jako azimut (natočení ve směru sever - jih) závislá na souřadnicích Vašeho místa (zeměpisná šířka a délka). Na základě souřadnic je možné vypočítat hodnotu elevace i azimutu. Na internetu naleznete celou řadu kalkulátorů, například zde...

           

Ale zpět k vlastnímu nastavení paraboly. Nastavíme elevaci. Na držáku paraboly je stupnice, na které nastavíme vypočítanou hodnotu, pro naše území asi 33°. POZOR! Na držáku mohou být stupnice dvě, na každé straně jiná, odpovídají dvěma různým průměrům parabol. Zkontrolujte si, zda pracujete se správnou stupnicí! Pro smysluplnost nastavení elevace na stupnici je důležitá alespoň přibližná kolmost tyče, ke které je parabola připevněna, k zemskému povrchu. Na satelitním přijímači nastavte parametry satelitního vysílání: 10853,44 MHz, horizontálně, SR=27500, FEC=auto. Potom pomaličku otáčejte parabolou ve směru od jihu k východu. Při točení parabolou roste a klesá ukazatel úrovně signálu. Vždy, když jste nasměrováni na nějaký satelit, úroveň vzroste, mimo něj klesne na nějakou nenulovou hodnotu. Pokud jsou oba ukazatele stále nulové, je nějaký problém na trase LNB - přijímač (špatně zašroubované konektory, poškozený koaxiální kabel, vadné LNB). Otáčejte parabolou až naběhne nenulová hodnota kvality signálu a potom jemnou změnou azimutu a potom i elevace docilte maximálních hodnot obou ukazatelů, důležitější je ukazatel kvality, který by měl ukazovat více než 70% pro příjem bez výpadků. Po nastavení maximálních možných hodnot dotáhněte všechny upevňovací šrouby paraboly. Pokud při otáčení nedojde k nárůstu kvality signálu, je pravděpodobně zcela špatně nastavená elevace, např. kvůli nekolmé instalaci držáku. Dostavení elevace provedete tak, že otáčíte parabolou doprava nebo doleva a sledujete úroveň signálu. Tato pravidelně roste a klesá. Nastavte libovolné maximum - jste nasměrováni na nějakou družici. Potom změnou elevace nastavte maximální hodnotu úrovně signálu - je nastavena správná elevace a můžete znovu otáčet parabolou od jihu k východu až najdete družici satelit HotBird 6.

Když máme parabolu nastavenou, dotáhneme všechny šrouby a přitom kontrolujeme, zda se nesníží hodnota kvality signálu.

Nezapomeňte, že výběr konvertru s nižším šumovým číslem vám dovolí použít parabolu menšího průměru.

      

Konfigurace počítače se doporučuje s alespoň 2GHz procesorem x86, 1 GB RAM a harddiskem o velké kapacitě. Velká operační paměť není na škodu, jelikož zpracování obrazových dat je značně paměťově náročné. Ovšem já osobně příjem provozuji bez problémů na horší konfiguraci s poloviční pamětí.

EUMETSAT dále dodává software pro příjem TELLICAST, pro operační systém GNU/Linux i Microsoft Windows (2k, XP) 

   

a elektronický klíč EKU (EUMETCast Key Unit) připojitelný na USB, který zajišťuje přístup ke kódovaným datům a v poslední řadě je ještě nutný software pro zpracování obrazových dat.

Jak bylo řečeno data jsou prostřednictvím EUMETCastu šířena zakódovaná, ovšem s výjimkou tzv. základní služby. Zde jsou distribuovány snímky z několika družic v několikahodinových intervalech.

Družice Interval Čas vysílání [UTC]
Meteosat 8 HRIT/LRIT 6 hodin 05:45, 11:45, 17:45, 23:45
Meteosat 5 a 7 6 hodin 00:00, 06:00, 12:00, 18:00
GEOS 9, 10, 12 (FSD) 3 hodiny 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,21:00


Tab.:
Data základní služby

Zájemce o příjem všech dat, se musí nejprve registrovat a získat licenci. Pro nekomerční amatérské účely je cena registrace €100 (software je za €60 a klíč za €40). Pro amatéry je tento poplatek jednorázový, platnost licence je několik let a po vypršení platnosti bývá automaticky prodloužena.

Registrace

Pro registraci je nutno zaslat formulář EUM/ECAST/REG/01. EUMETSAT jej po té zašle ke schválení lokální meteorologické instituci, v našem případě ČHMÚ. Předvyplněný formulář můžete najít např. na stránkách The Group for Earth Observation.

Meteorologická data

Pomocí EUMETCastu je každou hodinu odesláno více než 500 MB dat. S plnou licencí získáte přístup ke snímkům z několika geostacionárních družic a dále k datům z družic NOAA obíhajících Zemi na nízkých orbitálních drahách. další hezky zpracované informace si nastudujte zde na www radioamatéra OK2MNM.


European Organisation for the Exploration of Meteorological Satellites


Am Kavalleriesand 31
D-64295 Darmstadt
http://www.eumetsat.int

 


Copyright © 1999 - 2007 emgo