NOAA

( SATELITY NA POLÁRNÍCH DRÁHÁCH )

Aktualizace 01. 01. 2007

[ Další informace o programu SAT WIN ] [ Aktuální ceník i dalších stavebnic a sestavených modulů ] [ Jak začít...? ] [ ZPĚT

NOAA

Americké meteosatelity NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration) mají orbitu synchronní se sluncem. Díky tomu prolétají nad jedním místem v přibližně stejné době každý den. Spotřebováváním paliva pro manévrování se rovina oěhu některých satelitů zvolna mění. Inklinace satelitů NOAA je 98 stupňů, doba obletu přibližně 102 minut a výška obletu 820 až 850 kilometrů. Vysílání snímků z NOAA satelitů se skládá z řádků trvajících 0.5 sekundy, korespondujících s údaji snímačů. Ty poskytují jeden snímek zemského povrchu obsahující data ze dvou kanálů. Na kanále A se vysílá snímek ve viditelné části spektra (VIS) a na kanále B snímek v infračervené části (IR). Každý řádek obsahuje data z obou kanálů (časový multiplex) a skládá se ze sekvence oddělovacích tónů proložených modulací snímku.

Data v kanálu A předchází krátký puls 1040 Hz a podobně data v kanálu B předchází krátký puls 832 Hz. Každý řádek také obsahuje kalibrační sekvenci. Díky tomu dokáže potom používaný SW pro dekódovní zobrazit pouze zvolený typ snímku či snímek zasynchronizovat na okraj obrazovky. Na obrázku je ukázky snímků ze satelitů NOAA. Vysílání snímků z orbitálních satelitů neobsahuje pro uživatele v naších zeměpisných šířkách žádný začátek ani konec. Vysílání probíhá bez přestávky po celou dobu přeletu. K jeho ukončení dochází pouze při přeletu neobydléných částí země, kdy se snímky ukládají do paměti. Proto jsou okraje přijatého snímku zašumělé, satelit "zapadá" za horizont a signál slábne. Na kmitočtech v pásmu 137 MHz vysílají satelity NOAA systémem WEFAX: 137.9125

Kmitočty satelitů NOAA:
NOAA 12 137.50 MHz
NOAA 14 137.62 MHz
NOAA 15 137.50 MHz
NOAA 17 137.62 MHz
NOAA 18 137.9125 MHz (137.10 MHz)
NOAA majáky 136.77 a 137.77 MHz

Vysílají také snímky s velkým rozlišením označované jako HRPT (High Resolution Picture Transmitting - vysílání snímků s velkým rozlišením) na kmitočtech kolem 1.7 GHz rychlostí 665 kbps. Jejich příjem je však technicky mnohem složitější a vyžaduje speciální kartu do počítače, minimálně parabolu o průměru 1.2 metru včetně počítačem řízeného rotátoru pro sledování satelitu. Rozlišení těchto snímků je 1.1 km a mezi nejkrásnější patří snímky Alp nebo Etny na Sicílii. Na snímku středu Evropy se dá rozlišit i tok Vltavy či Praha. Rozšíření systému NOAA se předpokládá vždy ve dvouletých intervalech, kdy je umístěn na orbitu nový satelit. A některý z doslouživších satelitů je vypnut a slouží jako záloha, protože životnost satelitu je vždy podstatně delší. Pro zajímavost uvádím, že například NOAA 12 byl vynesen na oběžnou dráhu dne 14. května 1991 a dodnes vysílá velmi kvalitní snímky APT na kmitočtu 137.50 MHz.

Odkaz na: NOAA Orbit Tracks Europe and Global (Actual data)

ZÁVĚR

Firma EMGO Dobrá prodává pro zájemce stavebnice, sady součástek, i finální seřízené a nastavené výrobky. Bližší informace na +420 602 720 424 nebo emgo@vuhz.cz, http://www.emgola.cz/


Copyright 2000 - 200 emgo